kolmapäev, 30. september 2020

Rohelise kooli projekti tutvustus Laupa ÕE

Õpetaja Anneli Paas tutvustas Rohelise kooli projekti Laupa Põhikooli õpilasomavalitsusele, sest ÕE-sse kuulub ka RK keskkonnatöörühmas osalevaid õpilasi.

Ta kutsus õpilasi üles avaldama mõtteid ja ideid kuidas koolis rohkem propageerida rohelist mõtteviisi, keskkonna säästmist ja  kuidas hoida paremini tervist ning milliseid tegevusi on vaja teha. Eriti on oodatud ideed, kuidas parandada kooli prügimajandust.

Otsustati, et iga liige mõtleb ning pakub välja ideid, kuidas kooli keskkonnasõbralikumaks muuta.
reede, 25. september 2020

Spordipäeval kruvis pinget uus spordiala

Igasügisene spordipäev toimus traditsiooniliselt Türi Linnastaadionil. Lahkusime oma põlispuudega pargist linna uhkele staadionile, et võtta mõõtu jooksmises, kaugushüppes ja palliviskes,

Sel aastal lisandus ka uus ala: õpilaste ja koolipersonali jõukatsumine köieveos.

Päeva lõpetas ühine matk Tolli metsa terviserajal, mis on kõndijatele ja  suusatajatele väga meeldiv ning vaimu turgutav looduskeskkond.

Laupa Põhikool on liitunud ka Liikuma kutsuva kooli projektiga ja seepärast tuleme aegajalt oma mõisalikust elukeskkonnast välja linnavurledeks. ;)
pühapäev, 20. september 2020

Kolmandad aastat järest osalesid kõik Laupa põhikooli õpilased ja töötajad maailmakoristuspäeval

 14. - 22. septembril käisid kolmandat aastat järjest Laupa põhikooli kõikide klasside õpilased koos koolitöötajatega kooli ümbrusest prahti korjamas. Kokku korjati 444 koni umbes 2 kg plastikku, üks autorehv ja 21 kg olmeprügi.reede, 18. september 2020

Vanapaber läheb kasti

Meie kool on alati usinasti osa võtnud Väätsa prügila korraldatud vanapaberi kogumise kampaaniast. Mõnel viimasel aastal ei ole prügila seda enam korraldanud, põhjuseks tuuase  vanapaberi vähenemine.

Laupa koolil seda muret ei ole, sest ikka leidub keskkonnasõbralikult mõtlevaid inimesi, kes koguvad vanapaberi ilusti kokku, mitte ei viska olmeprügisse ega põleta ära.

Sellest ajendatuna korraldab kool ise oma kooliperele igakevadise kampaania ja ootamatult koguneb alati palju vanapaberit. Üritusest võtavad osa õpilased, lapsevanemad, töötajad ja vahel ka külaelanikud.

Klassides on vanapaberi kogumise kastid.
Hiljem kutsutakse koormale auto järgi Väätsa prügilast, kes võtavad selle rõõmuga vastu.

Kool premeerib tublimaid kogujaid väljasõidu ja meenetega.

Eelmisel õppeaastal jäi koroona pärast kampaania ära aga sel aastal tahame kogumiskampaania teha, sest kogunenud vanapaberi kastid ootavad juba ära viimist.

neljapäev, 17. september 2020

Leia prügile õige koht

 Täna käis keskkonnatöörühm kaardistamas kooli prügimajandust.

Vaadati üle, kus millised prügikastid asuvad.

1. korrusel on olemas eraldi olmeprügi, paberi ja pakendi prügikast. Lisaks on eelmisel õppeaastal saadud tagastatava taara kast, mida kasutatakse usinasti.

Tavalisi prügikaste leidub erinevatel korrustel ning klassi- ja muudes ruumides piisavalt.

               


Kuuri all on kaks olmeprügi 0,8 m3 kasti.


Mõisa keldri ja bussipeatuse juures asuvad olmeprügikastid, kuid spordiväljakul ja madalseikluspargi juures ei ole tekkivat prügi kuhugile panna. Järelikult tuleb ka siia üks väike prügikast organiseerida.Parkla kõrval asuvad üldkasutatavad pakendi ja papi-paberi kastid. Neisse võivad panna oma jäätmeid ka ümbruskonna elanikud.


Kooli aias asuvat kompostikasti ei kasutata eriti, sinna lähevad vaid kooliaia biolagunevad jäätmed, kuid köögist tulevaid jäätmeid ei ole kuhugile mujale panna kui olmeprügisse.
Keskkonnatöörühm tõdes, et koolil puudub korralik kasutatav biolaguneva jäätme panemise koht ja et neid jätmeid ei ole mõistlik panna üldprügisse. See on kindlasti üks probleem, mis vajab lahendamist.
laupäev, 12. september 2020

Uuel aastal uue hooga

 

Neljapäeval, 10. septembril, kogunesid muusikaklassi 5.-9. klasside esindajad, kes soovivad kaasa lüüa  Rohelise kooli projektis.

Kohale olid tulnud 5. klassist Kristella, Lisänn, Marilin, Jasmiin, 6. klassist: Getter, Laura K, Laura F, 8. klassist: Kätlin, Sofiko, 9. klassist Marianne, Hannaliisa, õpetajad Anneli, Terje, Mairi, Pille E, huvijuht Kairi, lapsevanem Heili ja direktor Kaarel.

 Arutleti, eelmiste õppeaastate tegevusi seoes Rohelise kooli projektiga ja otsustati sel õppeaastal uuesti alustada, sest me tegeleme nii või teisiti rohelise mõtteviisi arendamisega, teeme õppekäike ja meil on keskkonnasõbralik ja looduslähedane kool. Meie tegemised on saanud vabariiklikku tunnustust ja meil on tahtmist saada Rohelise kooli lipu omanikuks. Lisaks oleme liitunud ka Liikuma kutsuva kooli projektiga, mille tegevused kattuvad tervise ja heaolu teemadega.

                                    

Valiti uus keskkonnatöörühm ja eestvedajaks õp. Anneli. Algklassidele info edastajaks ja tagant tõukajaks hakkab 4. klassi õpetaja Pille.

Pandi paika uue õppeaasta teemad.

Õp. Terje rääkis ka keskkonnaülevaatuse ja ressursikulu võrdleva analüüsi vajalikkusest.


Rohelise kooli projekti koosolek nr 1.

 


esmaspäev, 7. september 2020

9. klass tutvus Naissaarel vanade militaarehitistega

Kevadel ära jäänud klassimatk Naissaarele toimus nüüd, septembri alguses.

Kohapeal ootas õpilasi imeline loodus, vaikus ning erinevatel sajanditel rajatud militaarehitised, millest loodus ja inimtegevus olid kujundanud salapärased turismiobjektid.

Kaks päeva vedas "taksona" noori ringi sõjaväe kastiauto.

Ööbiti puuküttega vanas veneaegses kõrgemate  sõjaväelaste elumajas, süüa valmistati ja söödi värskes õhus.

Ette võeti ka pikk jalutuskäik mere randa, et tutvuda Naissaare kauni ranna ja loodusega.

Interneti puudumine oli alguses häiriv, kuid hiljem andis see kohaliku keskkonna nautimisele vabaduse, sest ei saanud jälgida streake snapchati keskkonnas.