Programmist "Roheline kool"2018. aasta septembris liitus Laupa Põhikool Rohelise kooli programmiga.

Roheline kool on ülemaailmne programm, mida juhib ülemaailmse haardega organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid.
 • Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 • Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 • Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 • Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 • Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 • Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 • Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 • Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis

Eestis juhib programmi Tartu loodusmaja.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
 • seitsmest sammust koosnev strateegia;
 • käsitletavad teemad;
 • rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. 
Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu:
 • keskkonnatöörühma moodustamine,
 • keskkonnaülevaatuse tegemine,
 • tegevuskava koostamine,
 • monitooring ja hindamine,
 • tegevuste sidumine õppekavaga,
 • teavitamine ja kaasamine,
 • keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
Rohelise kooli teemad:
 • elurikkus ja loodus,
 • kliimamuutused,
 • energia,
 • globaalne kodakondsus,
 • tervis ja heaolu,
 • meri ja rannik,
 • prügi,
 • kooliõu,
 • transport,
 • jäätmed
 • vesi,
 • toit.
Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar