kolmapäev, 31. oktoober 2018

29. oktoobril käisid Laupa Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilased Soomal loodusretkel "Metsaelanike aastaring"

29. oktoobril külastasid Laupa Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilased Soomaad, kus osaleti "Metsaelanike aastaring" programmis. Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest.kolmapäev, 17. oktoober 2018

Üleeuroopaline elustamise vajalikkust propageeriv üritus Laupa Põhikooli "Sinu käed päästavad elu!"

Igal aasta 16. oktoobril toimub üleeuroopaline elustamise vajalikkust propageeriv üritus " Sinu käed päästavad elu!" Elustamiskoolituse läbisid 16. oktoober 2018 Tartu Kiirabi juhendamisel ka Laupa kooli õpilased.

Laupa Põhikooli traditsiooniline üritus "Porgandi kasvatamine"

Laupa Põhikooli traditsiooniline üritus "Por
gandi kasvatamine" 2018. oktoober, kus kevadel panevad porgandi seemne maha 9. klassi õpilased ja sügisel korjavad saagi 1. klass õpilased.

kolmapäev, 10. oktoober 2018

Laupa Põhikooli sügisnäitus "Sügise ilu"

Esiletõstmaks sügise värvi, meeleolu, liigi ja andide rohkust, korraldati Laupa Põhikoolis 2. oktoobrinädalal 2018 sügisnäitus "Sügise ilu". Osalesid kõik Laupa Põhikooli klassid koos klassijuhatajatega.teisipäev, 9. oktoober 2018

4. ja 5. klass uudistamas Jändja puumassivabriku tammi kalapääsu

4. ja 5. klassi õpilased külastasid 9. oktoobril kultuurimälestist Jändja puumassivabriku tammi, kus lõppesid kalapääsu rajamiseks tehtavad tööd. Tammi renoveerimis- ja taastamistöid alustati 2018. aastal. Kalapääsu tarvis tehti kärestik ja kudealad ning jõkke paigutati maakivid ja peenema fraktsiooniga kruus. Nüüd tekitavad kivid kaladele sobiva kärestikulise veevoolu ning pakuvad varju ja puhkust ülesvoolu ujumisel. Kruusa sisse kaevavad kalad endale ise sabaga pesalohud, kuhu lasevad oma marja. 6. ja 7. klassi õpilased tutvuvad raba kui elukeskkonnaga

9. oktoobril 2018 käisid 6. ja 7. klassi õpilased Soomaal tutvumas märgalade elutingimustega. Õpiti tundma soode ja rabade taimi ning loomi, määrama aastaringide järgi puude vanust. Korrati üle soode tunnused ja tekkepõhjused. Õpilased said proovida räätsadega älvestel käimist.