kolmapäev, 20. september 2023

Lapsed läksid omadega rappa...

 Õppeaasta algab meil traditsiooniliselt õppekäikudega loodusesse, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus,


Teisipäeval, 12. septembril, käisid 3.-4.klassi õpilased Jõgevamaal Endla LKA Männikjärve rabas.


Oli tõeliselt tore päev – ammutati teadmisi erinevatest elukeskkondadest (metsast, järvest, rabast).


Erilise tähelepanu all oli rabaga seotu. Saadi teada väga palju seal kasvavatest taimedest.


Meie õppekäik oli vaheldusrikas – teadmisi saime kohe kasutada erinevates ülesannetes, mängudes.
Kõik matkalised nautisid Endla Looduskeskuse matkajuhi Elo Raspeli väga toredalt juhitud matkapäeva.

 

5. klassi loodusretk viis neid sel nädalal Viljandimaale Parika looduskaitsealale. Õpilased tutvusid nii rabaelustiku, turba tekkimise kui lõpuks ka selle tootmisega. Põnevust tekitas tokiga pinnase sügavuse mõõtmine.


kolmapäev, 6. september 2023

Eestimaad kaunistades

Eestimaad kaunistades oled osake maailma ilust. 

Sihtasutus Järvamaa (endine JOL) korraldas Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval, 20. augustil, vastuvõtu kus tunnustati konkursile "Järvamaa kaunis kodu" esitatuid.

Türi vald esitas Laupa Põhikooli sellele konkursile.

Kool pälvis SA Järvamaa tänukirja koos mastivimpliga.

Oma silm on kuningas!

Tasub tulla uudistama meie lilleniitu, muusikaaeda, ronimisväljakut, madalseiklusrada, kuulata vee vulinat Pärnu jõe kaldal või jälgida vee voolamist äsja üle värvitud sillal.